Arbejdsrelateret|

Plastik hører til blandt det mest anvendte materiale på verdensplan, og findes i alle afkroge. Metoderne hvorved plastik produceres er mange, og alt afhængig af det producerede produkt, kan valg af metode variere. Dog er den mest almindelige og anvendte metode, når det kommer til produktion af et plastprodukt, sprøjtestøbning. Med udgangspunkt i de danske virksomheder, så anvendes sprøjtestøbning til forskellige produkter – det kan være alt fra nationalsymbolet LEGO-klodsen til større emner som havemøbler og kofangere til biler. Men hvordan fungerer sprøjtestøbning af plast, og hvilket værktøj anvendes der? Det giver vi her et svar på. 

Sprøjtestøbning i praksis 

Skal man som virksomhed have masseproduceret et plastprodukt, så anvender man typisk sprøjtestøbning. Materialet, der anvendes i sprøjtestøbningsprocessen, er det såkaldte termoplast, hvilket er en fællesbetegnelse for materialer, der bliver plastiske når de udsættes for varme, og bliver faste igen under afkøling. Det er værd at notere, at det også er muligt at producere emner i hærdeplast, kompositter, opskummet plast og elastomerer – dette kræver dog et specifikt værktøj. Gennemgås processen bag sprøjtestøbning slavisk, så startes den ved at tilføre den anvendte maskine plastråvarer i pulver- og granulatform gennem den såkaldte fødetragt. Dette transporteres dernæst via. snekken gennem maskines cylinder, hvorefter det blødgøres. Denne blødgørelse opstår som resultat af de omsluttende varmelegemer samt friktionsvarme, der kommer af snekkens rotation. Når plastificeringen har fundet sted, hvilket er termen for blødgørelsen, så indsprøjtes der en mængde plast, som er nøje målt, ind i den lukkede og afkølede form. Formen defineres også som værktøj. Indsprøjtningen foregår under højt tryk, og når den har fundet sted, så størkner plastmassen, hvorefter det producerede emne udskydes af formen. 

Betydningen af cyklustiden 

Inden for sprøjtestøbningsprocessen, snakker man også om cyklustiden. Denne cyklus omfatter alle mekanismerne i sprøjtestøbningsprocessen, der er beskrevet ovenfor. Det er hertil værd at påpege at de forskellige processer kan foregå sideløbende. Et nævneværdigt element med henblik på den samlede cyklustid, er køletiden. Ved at benytte sig af det rigtige værktøj, så kan man reducere cyklustiden. Derudover, så har cyklustiden også en afgørende betydning for det forventede udbytte. 

Valg af formværktøj 

Som allerede nævnt, så spiller valget af formværktøj også en afgørende rolle med henblik på sprøjtestøbning og hvilke plastmaterialer, der anvendes. Derudover, så har formværktøjet også en betydning med henblik på sprøjtestøbningsprocessens forløb. For at få det optimale udbytte, så skal både kølekanaler og indløb placeres rigtigt. I forlængelse af effektiviteten, så er det værd at tilføje, at de moderne sprøjtestøbemaskiner er udstyret med en avanceret mikroprocessorstyring, hvilket yderligere højner muligheden for et effektivt forløb.

Comments are closed.

Close Search Window