Velkommen til informationssiden AMS om arbejdsmarkedsstof i Danmark. Vi samler en række nyttige informationer og data om det danske arbejdsmarked, så du kan finde alt relevant information på ét sted.

Ams.dk har tidligere været officiel hjemmeside for Arbejdsmarkedsstyrelsen, men det er den dog ikke mere. Temaet vil dog være det samme, da vores vision er at samle alt fra information om forskellige brancher og brancheorganisationer i Danmark over regler og lovstof til viden om sikring i form af a-kasse og fagforeninger.

Kort sagt vil vi dække alle relevante dele af det danske arbejdsmarked, så du kan finde netop den information du søger.

Arbejde

Brancheorganisationer i Danmark

Hver branche har sin egen organisation. Det er er smart, fordi brancheorganisationen kan repræsentere hele sin branche i forhold til rådgivning og arbejde for at fremme kendskab til og information til branchen. Det er også brancheorganisationer, som arbejder for bedre forhold til branchen.

Det vil være for omfattende at gennemgå alle brancheorganisationer her, men vi kan da lige nævne et par af de større. Et eksempel er Dansk Detail, som repræsenterer danske detailhandlere. Det omfatter almindelige butikker. Hvor Dansk Detail har fokus på fysiske butikker og forretninger, så findes der en specialiseret organisation som repræsenterer webshops og internetbutikker – FDIH. Det fulde navn for FDIH er Foreningen for Dansk Internethandel.

FSR er brancheorganisation for danske revisorer. Danmarks Rejsebureau Forening er brancheorganisation og danske rejsebureauer, og sådan kan vi blive ved. Der findes en bred vifte af danske brancheorganisationer der dækker hver sine nicher i dansk erhvervsliv. Hold øje med denne side, hvor vi arbejder på at få lavet gode artikler om hver brancheorganisation.

Arbejdsgiverforeninger og fagforeninger

En anden helt central del af det danske arbejdsmarked er arbejdsgiverforeninger og fagforeninger. Disse to aktører står ofte overfor hinanden, når spillereglerne på det danske arbejdsmarked skal forhandles på plads. Overenskomstforhandlinger finder sted mellem arbejdsgiverforeninger og fagforeninger.

Typisk vil arbejdsgiverforeningerne arbejde for gunstigere forhold for de arbejdsgivere som de repræsenterer. Det gælder eksempelvis at holde lønnen på et fornuftigt niveau. Samtidig arbejder arbejdsgiverforeningerne med at forsøge at påvirke politikkere og samfund samt ikke mindst alt andet arbejde, som kan være i arbejdsgivernes interesse.

Af kendte arbejdsgiverforeninger kan nævnes et par af giganterne som Dansk Industri og Dansk Arbejdsgiverforening. Begge disse repræsenterer en række forskellige brancher. Der findes dog også mere specialiserede arbejdsgiverforeninger som Dansk Håndværk og Dansk Byggeri. Derudover er der organisationer som:

  • Dansk Erhverv
  • Finanssektorens Arbejdsgiverforening
  • SALA
  • TEKNIQ Arbejdsgiverne

A-kasser og fagforeninger

Når man er i den arbejdsdygtige alder, kan det være en god ide at sikre sig økonomisk mod arbejdsløshed og i forhold til at få hjælp til at sikre sine rettigheder på arbejdspladsen. Til dette formål har vi i Danmark A-kasser og fagforeninger. A-kasser udbetaler arbejdsløsheds dagpenge, hvis du mister dit arbejde og fagforeningerne hjælper med at sikre dine rettigheder og rådgivning.

Hvis du er medlem af en A-kasse kan du få dagpenge, hvis du skulle miste dit arbejde. For mange vil det være en vigtig sikring, så man ikke nødvendigvis må gå fra hus og hjem, hvis uheldet skulle være ude, og man mister sit job. Der findes A-kasser der målretter sig mod specifikke lønmodtagergrupper.

Fagforeninger står på lønmodtagernes side i overenskomstforhandlinger. På den måde arbejder fagforeningerne for bedre løn, og ordentlige forhold i forbindelse med ferie, sygdom og meget andet. Det er dog langt fra en fagforenings eneste opgave.

Fagforeningerne orienterer og rådgiver sine medlemmer. Typisk bliver der udsendt magasiner fra fagforeningerne, hvor der bringes relevant fagspecifik information og historier fra arbejdspladserne. Derudover vil det typisk være fagforeningen du henvender dig til, hvis du mener at dine rettigheder krænkes på arbejdspladsen. Her kan fagforeningen altid hjælpe dig med at få afklaret dine rettigheder, og hvis det kan blive nødvendigt at føre sag mod en arbejdsgiver ved domstolene, så er det også fagforeningen der hjælpe med at føre din sag.

Det er en god ide at kontakte den afdeling af fagforeningen der befinder sig nærmest dit postnummer, hvor du kommer i tvivl om dine rettigheder i en bestemt situation.

Regler og lovgivning

Som nævn er det ofte fagforeningerne der hjælper dig med at kende din rettigheder. Både for arbejdsgivere og lønmodtagere kan det dog være fornuftigt at have en ide om nogle af de vigtigste regler og love der regulerer arbejdsmarkedet. Det er umuligt som almindelig arbejder eller arbejdsgiver at have styr på alt, så derfor skulle det gerne være en hjælp at kunne slå op på en side som denne eller online på mange andre ressourcer.

Du kan begynde med at orientere dig på denne side, og se om du ikke kan finde svar på det du søger. Ellers findes der mange andre gode online ressourcer med relevant og fagligt kompetent information. Skriv meget gerne til post@ams.dk, hvis du kan bidrage med en relevant artikel om et emne der er relevant i forhold til arbejdsmarkedet i Danmark. Så vil vi sætte meget stor pris på hjælpen.

Comments are closed.

Close Search Window