Erhvervsstyrelsen er en styrelse under Erhvervsministeriet, der blev grundlagt den 1. januar 2012. Selve grundlæggelsen bestod i en sammenlægning af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og inkluderede også dele af Erhvervs- og Byggestyrelsen og IT- og Telestyrelsen.

Fra 2011 til 2015 varetog Erhvervsstyrelsen også opgaver, har havde med internet- og teleregulering at gøre, men ved en omstrukturering i 2015, blev de opgaver videregivet til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. 

Hvad er erhvervsstyrelsens arbejdsområder?

Erhvervsstyrelsen arbejder for at sikre danske virksomheder de bedst mulige forhold, og samtidig er det afgørende for styrelsen, at der er tillid til, at de danske virksomheder overholder den gældende lovgivning i landet. Erhvervsstyrelsens primære arbejdsområder er erhvervsudvikling og -regulering. 

Erhvervsstyrelsen har følgende ansvarsområder:

 • Udvikling og vækst i hele Danmark
 • Digitalisering og udvikling af nye forretningsmodeller
 • Regler for virksomheder
 • Kontrol og tilsyn
 • Enklere regler og et velfungerende marked
 • Digital sikkerhed og databeskyttelse
 • International handel
 • Bolig, ejendomshandel og ejendomsmæglere
 • God virksomhedsledelse og samfundsansvar.

Hvad er formålet med reguleringen?

Formålet med Erhvervsstyrelsens regulering er kort sagt at føre kontrol og tilsyn for at sørge for, at alle danske virksomheder lever op til de specifikke regler for erhvervsdrift i Danmark, da det at leve op til reglerne vil komme virksomhederne til gode, og de derved får bedre forudsætninger på det danske såvel som det internationale marked.

Det er derfor blandt Erhvervsstyrelsens opgaver at sikre, at de virksomheder der efterlever reglerne, forsætter med at gøre dette, samtidig med at sikre at de virksomheder, der ikke efterlever reglerne, ændrer deres adfærd, så de på længere sigt bliver regelrette.

Tilsyns- og kontrolindsatsen medvirker til at sikre, at de data, Erhvervsstyrelsen stiller til rådighed, er registreret efter gældende forskrifter. Kvaliteten af disse data er vital, da det kræver at aktører i det danske erhvervsliv har tillid til de informationer, der stilles til rådighed. Dermed er også datakvalitetssikring blandt Erhvervsstyrelsens områder.

Overordnet set skal Erhvervsstyrelsens arbejde sikre retfærdige og ligeligt fordelte vilkår for de danske virksomheder og samtidig skabe tillid til selskaberne, der indberetter regnskaber, hvilket er en ekstremt afgørende forudsætning for, at vi i Danmark kan have et velfungerende marked.

Hvad er CVR?

En af kernerne i Erhvervsstyrelsens kontrol og dataindsamling omkring erhvervslivet i Danmark, er selskabsregistreringen i CVR-registeret, der inkluderer kontrol med årsrapporter, regnskaber, hvidvask, tilsyn med revisorer, og revisionsvirksomhed samt tilsyn med erhvervsdrivende fonde.

CVR står for ”Det Centrale Virksomhedregister”, og er et register, der er skabt for at samle information om danske virksomheder, aktieselskaber, anpartsselskaber, iværksættersleskaber, interressentselskaber, enkeltmandsvirksomheder, kommanditselskaber og selvejende offentlige institutioner.

Alle danske virksomheder udstyres med et CVR-nummer, og på den måde kommer de til at indgå i en overskuelige, åben database. Kort sagt er alle selskaber i Danmark registreret i CVR-registeret, hvilket betyder, at man kan finde alt fra store, internationale virksomheder med anker i Danmark, til små enkeltmandsvirksomheder, der handler med babymode, som denne her.

Hvordan har erhvervsstyrelsen fornyet sin organisation?

I 2015 blev Miljø- og Fødevareministeriet oprettet, og det hidtidige miljøministerium måtte i overgangen afgive en lang række opgaver til Erhvervsstyrelsen, der lå under Erhvervs og Vækstministeriet. De opgaver, der måtte afgives, var blandt andet planloven (rammerne for et områdes fysiske udvikling), men også områder som regulering af sommerhuse, campering og kolonihaver.

I samme ombæring flyttedes de socialøkonomiske virksomheder, der tidligere havde været underlagt Social- og Indenrigsministeriet, til Erhvervsstyrelsen og til sidst fik Erhvervsstyrelsen en række opgaver fra Ministieriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Til gengæld blev boligpolitikken overtaget af en række andre ministerier, samtidig med at Erhvervsstyrelsen måtte afstå en række områder til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Det omhandlede blandt andet internet- og teleregulering, de elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, og sidst men ikke mindst spredningen af TV- og radio-signaler.

Hvordan styrker Erhvervsstyrelsen den digitale vækst i virksomheder?

Det er regeringens ønske at skabe et stærkt grundlag for vækst gennem sikre rammer for små og mellemstore virksomheder, blandt andet ved at assistere dem i deres digitale omstilling. Erhvervsstyrelsen bidrager til det mål på flere måder, og gennem flere forskellige inititativer.

 • En digital hub for vækstmiljø
 • Et digitalt løft af små og mellemstore virksomheder
 • Udvikling af digitale kompetencer til alle
 • Data som vækstfremmende i erhvervslivet

Hvad er den digitale hub for vækstmiljø?

For at forstærke det digitale væktmiljø i Danmark har regeringen sammen med Dansk Industri, Dansk Erhverv og Finans Danmark etableret et partnerskab mellem det offentlige og det private ved navn Digital Hub Denmark.

Formålet er at styrke det digitale vækstmiljø. Erhvervsstyrelsen understøtter Digital Hub Denmark ved at stille en lang række offentlige data til rådighed for danske virksomheder.

Hvad inkluderer det digitale løft af SMV’er?

I et forsøg på at styrke de små og mellemstore virksomheder gennem brugen af data og ny teknologi, arbejder Erhvervsstyrelsen for at assistere de små og mellemstore virksomheders digitale omstilling.

SMV:Digital er et program, der tilbyder små og mellemstore virksomheder hjælp til deres digitale omstilling blant ved at styrke deres online salg gennem SMV:Digitals e-handelscenter. Desuden ydes der tilskud til rekvirering af rådgivning, kompetenceforløb, sparring og netværksudvikling.

E-handelscentret, der er en del af SMV:Digital, er et digitalt handelsnetværk med anker i Erhvervsstyrelsen. Centeret giver virksomhederne mulighed for at søge om tilskud til privat rådgivning om, hvordan de an udvikle deres handelskapacitet, samt hjælp til at udarbejde business cases og implementere nyindkøbte e-handelsløsninger.

Hvordan udvikler man digitale kompetencer på alle uddannelsesniveauer?

Erhvervsstyrelsens projekt ved navn ”Teknologipagten”, har til formål at udvikle danskernes tekniske og digitale kompetencer, i et forsøg på at forbedre den danske arbejdsstyrke over en bred linje. ”Teknologipagten” bliver drevet af Fonden for Entreprenørskab, og Erhvervsstyrelsen har til opgave at sikre, der initiativets udstukne mål imødekommes som projektet skrider frem.

Hvordan får man vækst gennem data?

Rigtig mange danske virksomheder ligger inde med en lang række data, der kan bruges til at skabe vækst i virksomheden, hvis de bliver benyttet korrekt. Af den grund har Erhvervsstyrelsen udarbejdet en strategi, der skal hjælpe virksomheder med at navigere i reglerne for brugen af data, samt ruste dem til at udnytte den data de ligger inde med, til at skabe vækst i virksomheden.

Danske virksomheder har som udgangspunkt et højt dataetisk niveau, og de forstår at arbejde ansvarligt med den data, de ligger inde med, og det er en tendens som Erhvervsstyrelsen arbejder for at bibeholde.

Nærværende artikel er lavet i samarbejde med Black Friday guiden.

Comments are closed.

Close Search Window