Virksomhedspraktik er et rigtigt godt koncept for både virksomheder og borgere, der er på udkig efter henholdsvis nye ansatte og et arbejde. Det er en god måde for dig, der er ledig, til at komme tilbage på arbejdsmarkedet, men det er også rigtigt godt for en arbejdsplads til at prøve en ny ansat af i en periode for at se, om kemi, faglighed og indsats er som ønsket. Herefter kan virksomheden vurdere, om du passende kan ansættes i et fast job eller et job med løntilskud efter endt praktikforløb.

Du kan her læse alt om, hvad virksomhedspraktik er, hvordan du søger om det, og hvilke regler der gælder.

Hvad er virksomhedspraktik?

En virksomhedspraktik består i al sin enkelthed af et praktikforløb, hvor den ansatte arbejder hos arbejdsgiver i en periode, uden at arbejdsgiveren skal betale løn eller forsikring til den ansatte. Den ansatte får derimod fortsat den ydelse, som han har modtaget hidtil, det vil sige for eksempel dagpenge eller kontanthjælp.

Det giver arbejdsgiveren mulighed for at prøve kræfter af med en ny, potentiel ansat, og den ledige får en nemmere vej tilbage til arbejdsmarkedet efter at have været ledig. 

Alle virksomheder har adgang til at tage en person ind i virksomhedspraktik. Det er dog en forudsætning, at virksomheden har et CVR-nr., og at virksomheden i forvejen har ansatte. Virksomhedspraktikken skal dog godkendes af dit jobcenter først, og du skal også have en gyldig jobplan, for at virksomhedspraktikken kan iværksættes.

Du kan sagtens selv finde en virksomhed, som kunne være relevant for dig i forhold til en virksomhedspraktik. Men du kan også lade jobcentret finde en virksomhed for dig. 

Jobcenteret skal altid have alle kontaktinformationer på virksomheden, herunder også til en kontaktperson. Du skal desuden også kunne redegøre for, hvad din jobtitel er, hvornår du skal starte, hvor lang tid I planlægger, at du skal være der, og hvor mange timer om ugen der er tale om.

Godkendelse fra jobcentret skal ske, før du starter i praktikken.

Hvem kan komme i virksomhedspraktik og hvor længe?

Du kan komme i virksomhedspraktik, så snart du er tilmeldt jobcentret og modtager for eksempel kontanthjælp, sygedagpenge eller dagpenge. I modsætning til løntilskudsjobs kræver virksomhedspraktik således ikke, at du har været ledig igennem en vis længere periode. Du kan således gå i virksomhedspraktik fra den første dag, du modtager for eksempel dagpenge.

Som altovervejende udgangspunkt forløber en virksomhedspraktik med et ugentligt timetal på 37 timer, medmindre I konkret aftaler andet. Det kan dog være en god forbindelse at drøfte det med jobcentret på forhånd, hvis du mener, at det ugentlige timetal skal være et andet end 37 timer.

Den samlede periode for en virksomhedspraktik afhænger helt og holdent af, hvor langt du er fra arbejdsmarkedet. For personer på almindelige dagpenge eller arbejdsparate kontanthjælpsmodtagere, kan virksomhedspraktikken maksimalt vare i 4 uger. Er du derimod længere væk fra arbejdsmarkedet end som så, kan praktikperioden forlænges op til 13 uger. Og her kan du potentielt få den yderligere forlænget, hvis en konkret vurdering tilsiger det.

Hvad er formålet med virksomhedspraktik?

Formålet med en virksomhedspraktik er naturligvis overordnet set at få dig som ledig tilbage på arbejdsmarkedet – også på den lange bane. Ved at tage en person ind i virksomhedspraktik, har et firma en meget bedre mulighed for at undersøge, om der er et relevant match i forhold til både personlige og faglige kompetencer virksomhed og ansat imellem.
Som ledig vil du samtidig kunne træne dine kompetencer i løbet af en virksomhedspraktikperiode. Virksomhedspraktik er således dels en god måde at komme i betragtning til fremtidige jobs i virksomheden, selvom der pt. ikke er nogen jobåbning og dels at give mulighed for at afprøve nye muligheder for job – måske endda inden for et område, hvor ens primære erfaring ikke ligger.
Du får desuden mulighed for at komme i gang meget hurtigt, og du har også selv indflydelse på at finde din egen aktivering, i stedet for at jobcentret skal finde noget til dig (der måske ikke er ligeså godt).
Af ovenstående grunde skal både du og virksomheden også aftale et præcist formål med virksomhedspraktikken. I skal også drøfte, om der er behov for eventuelle kurser, inden praktikforløbet kan startes op, og disse skal i så fald tilrettelægges sammen med dit jobcenter. 

Regler for virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik er et tilbud for alle grupper af ledige, herunder både ledige på dagpenge (læs mere her), personer på sygedagpenge og revalidender. 

Når du indgår i en virksomhed som virksomhedspraktikant, er du ikke omfattet af de almindelige regler, der gælder for lønmodtagere. Det gælder dog ikke arbejdsmiljølovgivningen eller forskelsbehandlingsloven, som gælder fuldt ud i forhold til virksomhedspraktik.

Ligeledes er det et krav, at der skal være et rimeligt forhold imellem antallet af ansatte uden tilskud i virksomheden og antallet af personer i virksomhedspraktik. Denne regel skal selvfølgelig sikre, at virksomhed ikke udnytter ordningen om virksomhedspraktik.

Som ledig modtager du fortsat din normale ydelse, hvad end det er kontanthjælp, dagpenge eller noget helt tredje. Hvis den ledige ikke er dækket af forsikring eller andet, så sørger jobcentret for at dække eventuelle skader, der enten begås af den ledige eller på den ledige i løbet af praktikperioden. Det betyder altså, at den lokale kommune dækker arbejdsskader i overensstemmelse med arbejdsskadesikringsloven, ligesom kommunen også går ind og yder erstatning i de tilfælde, hvor der er sket skade på en person eller ejendele, som er begået af praktikanten.

Hvordan sender du en ansøgning om at komme i virksomhedspraktik?

Når du skal ansøge om at komme i virksomhedspraktik, skal du udfylde en såkaldt AB 131 blanket. Og denne blanket skal virksomheden, som du ønsker en virksomhedspraktik i, også underskrive. Det vil typisk være dit jobcenter, der sender blanketten til virksomheden i forbindelse med godkendelse af virksomheden. Både du og virksomheden kan dog sagtens selv udfylde blanketten, men husk at jobcentret altid skal godkende den, inden du starter på arbejdet.Når du kan se en jobplan på jobnet.dk, hvor formålet med din virksomhedspraktik fremgår, betyder det, at din virksomhedspraktik er godkendt af jobcentret. Virksomheden selv vil modtage en godkendelse direkte fra jobcentret.

Comments are closed.

Close Search Window