Du har helt sikkert hørt om Erhvervsministeriet i både aviser, tv’et eller i radioen, men hvad er det nu lige Erhvervsministeriet varetager i praksis, og hvem sidder i ministeriet? Her vil vi prøve at gøre dig klogere på nogle af de opgaver Erhvervsministeriet varetager samt hvordan Erhvervsministeriet er bygget op.

Hvad er Erhvervsministeriet?

Erhvervsministeriet er det ministerium, som arbejder for at skabe vækst og velfærd i det danske erhvervsliv. Væksten er i høj grad i fokus, når Erhvervsministeriet forsøger at skabe gode rammer og vilkår for såvel virksomheder som borgere. Formålet med Erhvervsministeriet er at skabe holdbare og konkurrencedygtige rammebetingelser for det danske erhvervsbillede, samt i det store hele som et medlemsland af EU.

Erhvervsministeriets historie

Ministeriets historie går tilbage til 1908, hvor det såkaldte Handelsministerium blev oprettet. Her var fokusområderne handel og søfart. I 1914 blev ministeriet udviklet yderligere, således at også håndværk og industri blev underlagt ministeriet. I 1979 ændrede Handelsministeriet navn til Industriministeriet. Det nutidige navn fik Erhvervsministeriet i 1994.

I 2001 skete endnu en udvikling i forhold til ministeriets fokusområder. Her blev Erhvervsministeriet nemlig lagt sammen med Økonomiministeriet, og kom således til at hedde Økonomi- og Erhvervsministeriet. I samme år blev By- og Boligministeriet samt Miljø- og Energiministeriet nedlagt, og skulle nu indgå i Økonomi- og Erhvervsministeriet.

I 2011 blev den økonomiske del overført til det, dengang, nyoprettede Økonomi- og Indenrigsministeriet. Før denne ændring var der omkring 3500 ansatte i ministeriet.

I 2016 fik ministeriet sit nuværende navn, Erhvervsministeriet. 

Siden da har ministeriets hovedfokus ligget i reguleringen af byerhverv, det vil sige indenfor industri, handel, søfart og kapitalmarked. Dertil kommer initiativer til at eksponere og fremme eksporten samt turismen i Danmark.

Hvem sidder i Erhvervsministeriet?

I Erhvervsministeriet er der en ledelse og et stort antal ansatte. Tallene fra 2018 viser, at der på daværende tidspunkt var 186 ansatte. Ledelsen består af de to højest rangerede medlemmer, nemlig ministeren og departementschefen.

Hvilke opgaver varetager Erhvervsministeren?

Erhvervsministeren er, som det ligger i ordet, minister for erhvervet. Det vil sige, at vedkommende er frontperson indenfor emner som handel, håndværk, industri og søfart. Tidligere har ministerposten budt på flere forskellige områder end dét, men flere ministerier er med tiden kommet til. Blandt andet har landbrug og fiskeri som nævnt tidligere tilhørt Erhvervsministeren og det tilhørende ministerium. Nu hører landbrug og fiskeri dog til i Fødevareministeriet. 

Hvordan er Erhvervsministeriet bygget op?

Departementet, Erhvervsministeriet, er opdelt i fire områder rent fagligt. Få et overblik nedenfor:

Det ene område omhandler samfundsøkonomi, konkurrenceevne og digitalisering.

En stor del af konkurrencen skal ifølge erhvervsministeriet findes i digitaliseringen. Danmark er allerede langt fremme på den front, men på nuværende tidspunkt handler det om at få opdatere landets virksomheder, så samtlige dele i det danske erhverv er konkurrencedygtige ude i Europa g i verden generelt. 

Det anden område omhandler erhvervsregulering og internationale forhold.

Med regulering er målet at skabe vækst. Væksten skal øges ved at lave erhvervsregulering. Hvis der skal ske forbedringer, skal den nationale vækst øges, således at Danmark i fremtiden kan stå stærkere i internationale og globale forhold. Målet skal opnås ved hjælp af forretningsmodeller og reguleringer, som alle justeres og tilpasses i dette område af ministeriet. Erhvervsreguleringen skal desuden også bidrage til en øget attraktivitet af danske virksomheder i EU’s indre marked. 

Det tredje område varetager den finansielle sektor og vækstkapital.

For at skabe vækst skal det en stabil og modstandsdygtig finansiel sektor til. Det er afgørende for at skabe en økonomisk- og samfundsmæssig udvikling i Danmark. Herunder ligger emner som forsikring, pension, internationale banker, det finansielle marked, finansielle forbrugere, realkreditinstitutter, pengeinstitutter, betaling tjenester, vækstkapital, EU’s finansielle regulering samt mange flere fokusområder. Fælles for dem alle er, at de har en væsentlig part i forhold til den finansielle sektor og vækstkapital.

Det fjerde og sidste område varetager erhvervspolitik og planlægning.

I dette afsnit er fokus særligt på udvikling og planlægningen af væksten i erhvervslivet og i samfundet generelt. Her tages der hånd om politiske tiltag i forbindelse med landets samlede beskæftigelse. Fokus ligger blandt andet i events og turisme, her bør man nævne events som Tour de France og EM i fodbold – altså events der er verdensomspændende og tiltrækker tusindevis af mennesker fra hele verden. 

Dertil kommer ledelsessekretariatet, som understøtter ledelsen ved ministerbetjening samt kommunikation.

Fælles for alle delene er, at vækst er i højsædet, for fortsat at holde Danmark i den konkurrencedygtige ende af skalaen på globalt plan.

Hvilke arbejdsområder er Erhvervsministeriet inde over?

Erhvervsministeriets arbejdsopgaver ligger indenunder de fire førnævnte områder, nemlig samfundsøkonomi, konkurrenceevne og digitalisering, erhvervsregulering og internationale forhold, den finansielle sektor og vækstkapital samt det sidste område erhvervspolitik og planlægning.

Et stort fokus for Erhvervsministeriet er den grønne omstilling i erhvervet. Mange midler er taget i brug for at mindske Co2-udslippet og udledningen af skadelige stoffer. Derfor består en stor del af Erhvervsministeriets arbejde i at hjælpe virksomheder, såsom industri- og produktions virksomheder, på vej til en grønnere fremtid. 

Dette gælder blandt andet møbelbranchen, hvor der tidligere er blevet udledt store mængder Co2 ved de store produktioner. I de senere år er det blevet populært at benytte naturlige brædder og planke fremfor de bearbejdede træsorter, det kan du se mere til her. Således spiller Erhvervsministeriet en stor rolle i planlægningen og udarbejdningen af produktionsforholdene i Danmark. 

Hvilke myndigheder og organisationer samarbejder Erhvervsministeriet med?

Erhvervsministeriet har flere fonde, råd, nævn, myndigheder og institutioner som de samarbejder med. På den måde har de nogle sparringspartnere, som kender meget til det erhvervsfaglige fag. 

Nedenfor ser du hvilke underliggende samarbejdspartnere ministeriet har:

 • Erhvervsstyrelsen
 • Finanstilsynet
 • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
 • Nævnenes Hus
 • Patent- og Varemærkestyrelsen
 • Sikkerhedsstyrelsen
 • Søfartsstyrelsen
 • Danpilot
 • Dansk Standard
 • Design Society
 • EKF Danmarks Eksportkredit
 • Finansiel Stabilitet
 • Nordsøfonden
 • Visit Denmark
 • Vækstfonden

Stort ansvar

Erhvervsministeriet varetager altså en lang række forskellige opgaver som samlet set skal skabe øget vækst og konkurrencedygtighed for Danmark i verden – et stort ansvar som er med til at bane Danmarks fremtidige placering på verdenskortet rent økonomisk og erhvervsfagligt – et ansvar, der er uvurderligt og vigtigt for samfundet i sin helhed.

Vi har udarbejdet denne artikel sammen med Maling Tilbud.

Comments are closed.

Close Search Window