Arbejdsrelateret|

I takt med at den gennemsnitlige dansker bliver rigere og rigere, og at urbaniseringen fortsat lever i bedste velgående, så vil der være en konstant efterspørgsel på boliger og ejendomme. For at kunne udstykke arealer, der skal danne grund for nye bygninger til beboelse, så kræves det, at der foretages en landmåling. Men hvad vil det sige at foretage en landmåling, og hvordan udføres den? Det giver vi et svar på her. 

Hvorfor foretages en landmåling? 

Landmåling er først og fremmest en metode, der muliggør at foretage udstrakte og nøjagtige målinger på jordens overflade. Det skal også påpeges, at målingen foretages af en landmåler. Som allerede nævnt, så kan formålet med en landmåling være af matrikulær karakter. Dog kan en landmåling også anvendes til teknisk måling. Når man foretager en matrikulær måling, så er det i det henseende at registrere ejendomsgrænser i felten. Årsagen til at man foretager en registrering er, så man kan beregne koordinater til de mange skelpunkter, og herefter beregne arealerne for de pågældende ejendomme. Det er værd at notere, at en matrikulær måling udelukkende må udføres under opsyn af en beskikket landinspektør. 

Når man foretager en teknisk måling, så er det med henblik på at registrere de tekniske detaljer i forbindelse med projektering af et planlagt byggeri eller ændringer. I praksis kan en teknisk måling omfatte indmåling af elskabe, brandhaner eller kantsten. 

Disse metoder anvendes der

Skal man foretage en landmåling til lands, så anvendes der i dag såkaldte elektrooptiske afstandsmålere, der besidder en nøjagtighed på få millimeter. Med implementeringen af droner, er disse også blevet et redskab i landmålingsøjemed, når der skal foretages landmåling af eksempelvis byer, kirkegårde eller kyststrækninger. I byer anvendes droner til opmåling af de grønne områder, hvis der skal planlægges en plejeplan eller dokumenteres fremdrift i store anlægsprojekter. Ved kyststrækninger kan dronen anvendes til at opfange potentiel erosion eller forandringer i landskabet. Slutteligt kan dronen benyttes til landmåling af kirkegårde. Her kan den måle til en digitalisering af et kirkegårdskort.     

Forskellen på en landmåler og landinspektør 

Grundet både landmåleren og landinspektørens typiske tilstedeværelse på samme måling, så kan dette skabe forvirring, hvorved de to titler blandes sammen. Dog varetager de to vidt forskellige opgaver. En landmåler er en erhvervsperson, der har specialiseret sig inden for opmåling og planlægning opgaver, der relaterer sig til både arkitekt- og ingeniørfaget. De besidder ligeledes vitale kompetencer og dybdegående viden om fast ejendom, landmåling, kortteknik, geografiske informationssystemer og meget andet. Landinspektøren derimod, varetager forskellige funktioner inden for de større bygge- eller anlægsprojekter. Stillingen kræver ligeledes kompetencer inden for matematik, jura og mange andre områder.

Comments are closed.

Close Search Window