Arbejdsrelateret|

Den generelle databeskyttelsesforordning, eller GDPR, er et sæt regler, som EU-medlemsstater skal implementere for at beskytte privatlivets fred for digitale data. Forordningen er også kendt som EU-forordning 2016/679. Den trådte i kraft den 25. maj 2018.

Forordningen er nødvendig, fordi den måde, vi indsamler, opbevarer og bruger data på, har ændret sig dramatisk de seneste år. Med fremkomsten af ​​big data og fremkomsten af ​​sociale medier har virksomheder i stigende grad indsamlet store mængder følsomme oplysninger om enkeltpersoner uden deres viden eller samtykke. GDPR er designet til at sætte en stopper for denne praksis og give enkeltpersoner mere kontrol over deres personlige data.

Hvad gør GDPR?

GDPR kræver, at virksomheder indhenter udtrykkeligt samtykke fra enkeltpersoner, før de indsamler, opbevarer eller bruger deres personlige data. Det giver også enkeltpersoner ret til at få adgang til deres personlige data og ret til at få disse data slettet. Endelig kræver det, at virksomheder underretter enkeltpersoner, hvis der er et databrud. Hvis du vil lære mere om det generelt, kan du klikke her og finde, hvad der er i din interesse.

Hvorfor er GDPR nødvendigt?

GDPR er nødvendig, fordi vores love ikke har holdt trit med teknologiske fremskridt. Det viser sig, at vores nuværende love ikke er tilstrækkelige til at beskytte vores privatliv i den digitale tidsalder. GDPR vil hjælpe med at lukke dette hul og give os tiltrængt beskyttelse mod virksomheder, der misbruger vores personlige data. Eller i det mindste gå i den retning.

Hvad er sanktionerne for manglende overholdelse?

Virksomheder, der ikke overholder GDPR, kan få bøder på op til 4 % af deres globale årlige omsætning eller €20 millioner (alt efter hvad der er størst). Det er alvorlige sanktioner, der bør tilskynde virksomheder til at tage GDPR-overholdelse alvorligt.

Hvordan kan du være mere gennemsigtig som virksomhedsejer?

Reglerne er de samme for alle, og her er et par ting, du kan gøre som virksomhedsejer for at sikre, at du overholder GDPR. For det første bør du have en klar og kortfattet privatlivspolitik, der forklarer, hvilke data du indsamler, og hvorfor du indsamler dem. For det andet bør du få udtrykkeligt samtykke fra enkeltpersoner, før du indsamler, opbevarer eller bruger deres data. Endelig bør du underrette enkeltpersoner, hvis der er et databrud.

GDPR er en tiltrængt forordning, der forhåbentlig vil hjælpe med at beskytte vores privatliv i den digitale tidsalder.

Comments are closed.

Close Search Window