Diverse|

Dette indhold er sponsoreret

Tiden som barn i folkeskolen er altafgørende for, hvilke muligheder dit barn har at vælge mellem, når han eller hun engang skal ud på jobmarkedet. Gode karakterer, høj indlæring og masser af succesoplevelser i skolen betyder nemlig meget for, om barnet vælger at studere videre efter folkeskolen. Desværre er der mange børn, hvor indlæringen og dermed succesoplevelserne bliver en stor udfordring. Og hvad kan du som forældre egentligt gøre, hvis det er dit barn som har indlæringsvanskeligheder? Her i artiklen giver vi dig et par bud på, hvad løsningen kan være.

Skaf den nødvendige hjælp

Selvom vi som forældre heller end gerne selv hjælper vores barn, må mange også bare erkende, at folkeskoletiden ligger langt bag os, og ikke alle har de fornødne kompetencer og viden til selv at hjælpe barnet med for eksempel lektiehjælp. På mange skoler er der så mulighed for lektiehjælp på skolen, men igen kan denne type lektiehjælp være en udfordring for barnet, hvis ikke underviseren her har tid og ressourcer til at hjælpe dit barn, der hvor barnet er fagligt udfordret. Derfor kan det være en god ide at undersøge mulighederne for ekstern lektiehjælp, hvor dit barn får en privatunderviser, som hermed bedre kan hjælpe dit barn lige netop her barnet er udfordret.

Bak op om selv de mindste succeser

Der er vigtigt at dit barn er motiveret til at gå i skole og lære. Her spiller I som forældre en kæmpe rolle. Når dit barn kommer hjem fra skolen, gør I barnet en stor tjeneste ved at virke interesseret, stille spørgsmål til dagens undervisning samt ikke mindst rose barnet for alle de sejre – store som små, som barnet oplever. Ros fra forældrene og de nærmeste påvirker nemlig motivationen meget hos særligt børn på grundskole-trinnet, og ros og hjemlig opbakning er derfor vigtigt at få med sig i bagagen.

Lad ikke skolen blive en unødvendig stor byrde

Har dit barn indlæringsvanskeligheder, skal der ofte ydes en ekstra indsats, hvis barnet karaktermæssigt skal med helt i toppen af klassen. Denne ekstra indsats kan tære på kræfterne, og her er det som forældre jeres ansvar, at dette ikke tager overhånd. For mange lektier og arbejde kan nemlig ende med at have den modsatte effekt end hvad den var tiltænkt, hvis barnet ender med at miste motivation som konsekvens herved. Barnet skal også have lov til at lege, slappe af og være sammen med vennerne, da en glad og tilfreds barn lærer meget nemmere end en der allerede er kørt træt i undervisningen.

Comments are closed.

Close Search Window