Arbejdsrelateret|

Tagsten

Dette indhold er sponsoreret

Tagrenderne kan nemt overses, men det er vigtigt at holde dem rene. Få tips her til hvorfor og hvordan.

Tagrenderensning – hvornår er det nødvendigt, og hvordan gøres det?

En tagrenderensning er typisk nødvendig, hvis man har et ældre hus. Tagrenderens kan være nødvendigt jævnligt, hvis man bor i et område, hvor der er mange træer, idét bladene falder af og kan sætte fast i tagrenden og eventuelt rørene og blokere for at regnvandet falder ordentligt ned fra taget. 

Hvis man selv vil foretage en tagrenderensning, skal man have fat i den rigtige udstyr, og sikre sig at man ikke skader sine tagrender eller taget. Det kan være besværligt og tidskrævende. Derfor kan det være en god idé at få professionelle til at foretage en tagrenderensning.

Hvilke problemer kan opstå, hvis tagrenderne ikke bliver vasket jævnligt?

Hvis tagrenderne ikke bliver vasket jævnligt, kan det medføre flere problemer. For det første kan det give et dårligt udseende, hvis der samler sig blade og andet affald i tagrenderne. Dette kan også give fugtproblemer, hvis der ikke er en god luftcirkulation omkring tagrenderne. Endelig kan det medføre skader på selve taget, hvis der ikke er en god afvanding af regnvandet.

Hvor ofte bør du rense dine tagrender, og hvad koster det?

Når det kommer til tagrender, så er der ikke nogen fast regel for, hvor ofte de skal renses. Det afhænger dog af flere forskellige faktorer. For det første, så er det jo naturligvis afhængigt af, hvor meget vegetation og blade der lander i tagrenden. Er du bosat et sted med meget træer og buske omkring dig, eller bor du måske i en by, hvor der ikke er så meget vegetation? Dette er selvfølgelig med til at påvirke hyppigheden for rensning. Dernæst kan det være en god idé at tage hensyn til årstiden – altså om det er efterår eller forår. Om efteråret falder der typisk mere blade ned fra træerne end om foråret, og derfor kan det være en god idé at rense tagrenden lige inden vinteren starter for alvor. På den måde undgår man at risikere, at tagrenden bliver fyldt helt op med blade og andet grej, som kan give problemer når sneen begynder at falde.

Rene tagrender er vigtige for mange grunde. Blandt andet fordi, hvis tagrenderne er tilstoppet, vil det ikke kunne lade regnen løbe af taget ordentligt, og vandet vil finde vej ind i huset gennem revner og sprækker. Lad professionelle hjælpe dig.

Comments are closed.

Close Search Window