Arbejdsrelateret|

Måske har du hørt ordet ”sikkerhedsdatablad” før. Et sikkerhedsdatablad er altafgørende for virksomheder, der håndterer farlige kemikalier og sikkerhedsskadelige stoffer. Sikkerhedsdatablade bruges til at informere eventuelle medarbejdere om, hvordan de farlige kemikalier og stoffer skal håndteres. Dette gøres for at undgå skader og ulykker på arbejdspladsen. Vil du vide mere? Så læs med herunder, hvor du får en komplet guide med alt den viden, du skal bruge om sikkerhedsdatablade.

Hvad er et sikkerhedsdatablad?

Som tidligere nævnt er et sikkerhedsdatablad vigtigt for virksomheder, der har til arbejde at håndtere kemikalier og sikkerhedsskadelige stoffer. Uanset hvilken kemikalievirksomhed der er tale om, er virksomheden lovmæssigt forpligtet til at opgive et 100 procent korrekt sikkerhedsdatablad for alle stoffer og kemikalier, som bliver produceret i virksomheden. Ønsker du at arbejde på en kemikalievirksomhed, skal du derfor være klar over, at du som medarbejder er forpligtet til at se dette sikkerhedsdatablad, så du er helt indforstået med, hvilke stoffer og kemikalier, du arbejder med, og hvordan de skal håndteres og behandles. Der er stramme regler omkring sikkerhedsdatabladene for sikkerhedsskadelige stoffer og kemikalier, og det er derfor vigtigt, at disse bliver fulgt helt ned til sidste detalje.

Hvorfor bruges et sikkerhedsdatablad?

Sikkerhedsblade er vigtige, for at du både som forbruger og medarbejder er 100 procent indforstået med, hvad de forskellige kemikalier indeholder. Som leverandør eller producent af et sundhedsfarligt kemikalieprodukt, er virksomheden selv ansvarlig for at overholde love og regler omkring på produceringen og behandlingen af de farlige kemikalier. Det er dog ikke kun hos virksomheden, sikkerhedsbladet er yderst nødvendigt. Sikkerhedsbladet er vigtigt for kunderne i forbindelse med den endelige vurdering af sikkerheds-og sundhedsrisici ved et sikkerhedsskadeligt stof. Udsender en virksomhed et produkt, der ikke stemmer overens med det, der står på sikkerhedsdatabladet, kan det få fatale konsekvenser. Derfor er det vigtigt, at man udfylder sikkerhedsdatabladet grundigt, og sikrer, at alle informationer er korrekte.

Hvordan læser du et sikkerhedsdatablad?

Som forbruger og medarbejder kan det være en smule svært at regne ud, hvordan et sikkerhedsdatablad skal læse. Et sikkerhedsdatablad indeholder mange forskellige navne, informationer og tal, der hurtigt kan blive forvirrende, hvis man mangler viden indenfor området. Skal du læse et sikkerhedsdatablad, skal du blandt andet kigge efter en gennemgående miljøoversigt, eventuelle forholdsregler for udslip, en grundig fareidentifikation og sidst, men ikke mindst, klare oplysninger om regulering af det sikkerhedsskadelige stof. Der er mange forskellige ting, du skal være opmærksom på, når du læser et sikkerhedsdatablad!

Comments are closed.

Close Search Window